Terma & Syarat Dropship

Mendaftar sebagai dropship bersama Ephyra (HQ) ini bermaksud anda BERSETUJU dengan Terma & Syarat Dropship Ephyra (HQ) berikut.

  1. Ejen Dropship perlu menjual semua produk mengikut harga yang ditetapkan oleh HQ.
  2. Melakukan pemasaran & pengiklanan dengan cara beretika.
  3. Tidak boleh melakukan komen promosi / SPAM di mana-mana Facebook Page & Instagram Ephyra (HQ) atau mana-mana platform milik HQ. Gunakan ilmu dan teknik pemasaran / jualan yang pihak HQ kongsikan untuk anda mendapatkan pelanggan.
  4. Pihak HQ berhak menggugurkan ejen dropship yang melanggar mana-mana terma & syarat yang ditetapkan atau bagi situasi-situasi tertentu.
  5. Pihak HQ berhak melakukan apa-apa perubahan dan penambahan terhadap terma & syarat program dropship ini apabila perlu pada bila-bila masa, tanpa makluman terlebih dahulu.

 

 

Program Dropship ini diurus oleh Oceanlife Marketing Sdn Bhd (975208P) [Ephyra HQ]

(c) All Rights Reserved – 2023

Privacy Policy | Terms of Services